Brett.java [Last ned]

/* 
 * Representasjon av spillbrettet.
 */
 
public class Brett {
 
 // Er en celle ledig eller tilhører den en av spillerne?
 public static final int LEDIG   = 0;
 public static final int SPILLER1 = 1;
 public static final int SPILLER2 = 2;
 public static final int UDEFINERT = 3;
 
 // Ulike måter å få "n på rad"
 public static final int DIAGONALOPPHØYRE  = 1;
 public static final int DIAGONALOPPVENSTRE = 2;
 public static final int HORISONTAL     = 3;
 public static final int VERTIKAL      = 4;
 
 // Spillbrettet
 private int[][] brett;
 private int sidelengde;
 private int antPåRadKrav;
 
 // Siste trekk
 private int sisteRad;
 private int sisteKol;
 
 
 public Brett(int sidelengde, int antPåRadKrav) {
  this.sidelengde = sidelengde;
  this.antPåRadKrav = antPåRadKrav;
  brett = new int[sidelengde][sidelengde];
  nullstill();
 }
 
 
 // Tilbakestiller brettet
 public void nullstill() {
  for (int r=0; r<sidelengde; r++)
   for (int k=0; k<sidelengde; k++)
    brett[r][k] = LEDIG;
 
  sisteRad = -1;
  sisteKol = -1;
 }
 
 
 // Markerer i spillbrettet hvis ruten er ledig og spillet ikke er over.
 public void trekk(int r, int k, int spiller) {
  if (ledigRute(r, k) && !avgjort()) {
   brett[r][k] = spiller;
   sisteRad = r;
   sisteKol = k;
  }
 }
 
 
 // Er denne ruten eiet av spiller?
 public boolean spillerRute(int r, int k, int spiller) {
  return (verdi(r,k) == spiller);
 }
 
 
 // Er denne ruten ledig?
 public boolean ledigRute(int r, int k) {
  return (verdi(r,k) == LEDIG);
 }
 
 
 // Har spiller vunnet?
 public boolean spillerVant(int spiller) {
  for (int r=0; r<sidelengde; r++)
   for (int k=0; k<sidelengde; k++)
    if ((maxPåLinje(r, k)>=antPåRadKrav
       && verdi(r,k)==spiller))
     return true;
 
  return false;
 }
 
 
 // Ble det uavgjort?
 public boolean uavgjort() {
  return (ingenLedige() && !spillerVant(SPILLER1) && !spillerVant(SPILLER2));
 }
 
 
 // Er spillet over?
 public boolean avgjort() {
  return (spillerVant(SPILLER1) || spillerVant(SPILLER2) || ingenLedige());
 }
 
 
 // Ble siste trekk utført i denne ruten?
 public boolean sisteTrekk(int r, int k) {
  return (r==sisteRad && k==sisteKol);
 }
 
 
 // Er denne ruten med i en seiersrekke?
 public boolean påSeiersRekke(int r, int k) {
  return (maxPåLinje(r, k) == antPåRadKrav);
 }
 
 
 // Gir størrelsen på spillbrettet (sidelengde).
 public int sidelengde() {
  return sidelengde;
 }
 
 
 // Beregner største antall kryss langs en linje som kan
 // utvides til antPåRadKrav og som inneholder (rad,kol).
 public int maxSekvens(int rad, int kol, int linje, int spiller) {
  if (verdi(rad, kol) != spiller && verdi(rad,kol) != LEDIG)
   return 0;
 
  int dR = settRadDiff(linje);
  int dK = settKolDiff(linje);
 
  int antall = 0;
  int r1 = rad;
  int k1 = kol;
  int blanke1 = 0;
  int r2 = rad - dR;
  int k2 = kol - dK;
  int blanke2 = 0;
 
  boolean utvidbar = true;
  while (antall+blanke1+blanke2 < antPåRadKrav && utvidbar) {
   if (verdi(r1,k1) == spiller) {
    antall++;
    r1 = r1 + dR;
    k1 = k1 + dK;
   }
   else if (verdi(r2,k2) == spiller) {
    antall++;
    r2 = r2 - dR;
    k2 = k2 - dK;
   }
   else if (blanke1 < blanke2 && verdi(r1,k1) == LEDIG) {
    blanke1++;
    r1 = r1 + dR;
    k1 = k1 + dK;
   }
   else if (verdi(r2,k2) == LEDIG) {
    blanke2++;
    r2 = r2 - dR;
    k2 = k2 - dK;
   }
   else if (verdi(r1,k1) == LEDIG) {
    blanke1++;
    r1 = r1 + dR;
    k1 = k1 + dK;
   }
   else
    utvidbar = false;
  }
 
  if (utvidbar)
   return antall;
  else
   return 0;
 }
 
 
 // Er ruten (r1,k1) nærmere midten enn ruten (r2,k2)?
 public boolean nærmereMidten(int r1, int k1, int r2, int k2) {
  int rm = sidelengde/2;
  int km = sidelengde/2;
  return (avstand(r1, k1, rm, km) < avstand(r2, k2, rm, km));
 }
 
 
 // Største antall på rad gjennom ruten (r,k) 
 // for spiller som har satt celle (r,k)
 private int maxPåLinje(int r, int k) {
  int celle = verdi(r, k);
  if (celle == LEDIG)
   return 0;
  return Math.max(
       Math.max(maxSekvens(r,k,DIAGONALOPPHØYRE, celle),
           maxSekvens(r,k,DIAGONALOPPVENSTRE, celle)),
       Math.max(maxSekvens(r,k,HORISONTAL, celle),
           maxSekvens(r,k,VERTIKAL, celle)));
 }
 
 
 
 // Er det noen ledige ruter igjen?
 private boolean ingenLedige() {
  for (int r=0; r<sidelengde; r++)
   for (int k=0; k<sidelengde; k++)
    if (verdi(r, k) == LEDIG)
     return false;
  return true;
 }
 
 
 // Finn horisontal leteretning
 private int settRadDiff(int linje) {
  int dR;
  if (linje == HORISONTAL)
   dR = 0;
  else
   dR = -1;
  return dR;
 }
 
 
 // Finn vertikal leteretning
 private int settKolDiff(int linje) {
  int dK;
  if (linje == VERTIKAL)
   dK = 0;
  else if (linje == HORISONTAL || linje == DIAGONALOPPHØYRE)
   dK = 1;
  else
   dK = -1;
  return dK;
 }
 
 
 // Avstanden mellom to ruter
 private int avstand(int r1, int k1, int r2, int k2) {
  return (int) Math.sqrt(Math.pow(r2-r1, 2) + Math.pow(k2-k1, 2));
 }
 
 
 // Indeksering utenfor tabellgrensene håndteres ved at det
 // legges en tenkt rad med "udefinerte" celler.
 private int verdi(int r, int k) {
  if (r >= 0 && r < sidelengde && k >= 0 && k < sidelengde)
   return brett[r][k];
  else
   return UDEFINERT;
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.