MaskinSpiller.java [Last ned]

/* 
 * Klasse for å representere en "maskinspiller".
 *
 */
 
public class MaskinSpiller extends Object {
 
 private static final int MOTSPILLER = Brett.SPILLER1;
 private static final int MASKIN   = Brett.SPILLER2;
 
 private Brett B;
 
 
 public MaskinSpiller(Brett B) {
  this.B = B;
 }
 
 
 // Maskinen skal utføre et trekk.
 public void trekk() {
  int max = 0;
  int mr = 0;
  int mk = 0;
 
  for (int r=0; r<B.sidelengde(); r++)
   for (int k=0; k<B.sidelengde(); k++) {
    int v = nytte(r, k);
    if (v > max ||
      (v == max && B.nærmereMidten(r, k, mr, mk))) {
     max = v;
     mr = r;
     mk = k;
    }
   }
 
  B.trekk(mr, mk, MASKIN);
 }
 
 
 // Hvor viktig er en bestemt celle for maskinen?
 private int nytte(int r, int k) {
  if (!B.ledigRute(r,k))
   return 0;
  else {
   int maskinNytte = nytteForSpiller(r, k, MASKIN);
   int motstanderNytte = nytteForSpiller(r, k, MOTSPILLER);
   return Math.max(maskinNytte, motstanderNytte);
  }
 }
 
 
 // Hvor viktig er en bestemt celle for en spiller?
 private int nytteForSpiller(int r, int k, int s) {
  return (int) (Math.pow(10, B.maxSekvens(r, k, B.DIAGONALOPPHØYRE, s)) +
      Math.pow(10, B.maxSekvens(r, k, B.DIAGONALOPPVENSTRE, s)) +
      Math.pow(10, B.maxSekvens(r, k, B.HORISONTAL, s)) +
      Math.pow(10, B.maxSekvens(r, k, B.VERTIKAL, s)));  
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.