AnsattSamling.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Klasse for representasjon av et antall
 * Ansatt-objekt. Klassen har metoder for
 * søk, innsetting og sletting.
 *
 */
public class AnsattSamling {
 
 private Ansatt[] tabell;
 private int   nesteLedige;
 
 
 public AnsattSamling(int antall) {
  tabell = new Ansatt[antall];
  nesteLedige = 0;
 }
 
 
 // Finner ansatt, gitt ansattnummer.
 // Returnerer null hvis objektet ikke finnes.
 public Ansatt finn(int ansNr) {
  int pos = finnPos(ansNr);
  if (pos >= 0) // funnet!
   return tabell[pos];
  else
   return null;
 }
 
 
 
 // Setter inn en ansatt bakerst. Returnerer false
 // hvis en ansatt med samme ansattnummer finnes,
 // eller det ikke er ledig plass, og true ellers.
 public boolean settInn(Ansatt a) {
  boolean ny = finnPos(a.getAnsNr()) == -1;
  if ( ny && nesteLedige < tabell.length ) {
   tabell[nesteLedige] = a;
   nesteLedige++;
   return true;
  }
  else
   return false;
 }
 
 
 // Sletter en ansatt, gitt ansattnummer. Returnerer
 // false hvis objektet ikke finnes, true ellers.
 public boolean slett(int ansNr) {
  int pos = finnPos(ansNr);
  if (pos >= 0) {
   nesteLedige--;
   tabell[pos] = tabell[nesteLedige];
   tabell[nesteLedige] = null;
   return true;
  }
  else
   return false;
 }
 
 
 public String toString() {
  String svar = "";
  for (int i=0; i<nesteLedige; i++)
   svar += tabell[i].toString() + "\n";
 
  return svar;
 }
 
 
 // Finner posisjonen til et Ansatt-objekt, gitt et
 // ansattnr. Leverer -1 hvis objektet ikke er der.
 private int finnPos(int ansNr) {
  boolean funnet = false;
  int pos = 0;
  while ( pos<nesteLedige && !funnet ) {
   if ( tabell[pos].getAnsNr() == ansNr )
    funnet = true;
   else
    pos++;
  }
  if ( funnet )
   return pos;
  else
   return -1;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.