AnsattTest.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Testprogram for klassen AnsattSamling.
 */
public class AnsattTest {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  // Setter av plass til 100 ansatte
  AnsattSamling ansatte = new AnsattSamling(100);
 
 
  // Setter inn 3 ansatte etter tur
 
  Ansatt a = new Ansatt(1, "Jan", "Li", 420000);
  boolean ok = ansatte.settInn(a);
  if (ok)
   out.println("Vellykket innsetting: " + a.toString());
  else
   out.println("Innsetting feilet: " + a.toString());
 
  a = new Ansatt(2, "Lise", "Moen", 521000);
  ok = ansatte.settInn(a);
  if (ok)
   out.println("Vellykket innsetting: " + a.toString());
  else
   out.println("Innsetting feilet: " + a.toString());
 
  a = new Ansatt(3, "Kari", "Enger", 477000);
  ok = ansatte.settInn(a);
  if (ok)
   out.println("Vellykket innsetting: " + a.toString());
  else
   out.println("Innsetting feilet: " + a.toString());
 
 
  // Viser innholdet av ansatt-samlingen
  out.println(ansatte.toString());
 
 
  // Søker fram en ansatt og oppdaterer lønnen
  a = ansatte.finn(2);
  if (a != null)
   a.setLønn(440000);
  else
   out.println("Fant ikke ansatt!");
 
  // Merk at ansatt-samlingen er oppdatert
  out.println(ansatte.toString());
 
 
  // Sletter ansatt 2
  ok = ansatte.slett(2);
  if (ok)
   out.println("Vellykket sletting: " + a.toString());
  else
   out.println("Sletting feilet: " + a.toString());
 
  out.println(ansatte.toString());
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.