Selger.java [Last ned]

public class Selger extends Ansatt {
 
 private double bonus;
 
 public Selger (int ansNr, String fornavn,
         String etternavn, double lønn, double bonus ) {
  super(ansNr, fornavn, etternavn, lønn);
  this.bonus = bonus ;
 }
 
 public void setBonus ( double bonus ) {
  this.bonus = bonus ;
 }
 
 public double getLønn() {
  return lønn + bonus;
 }
 
 public String toString() {
  return super.toString() + ", bonus kr " + bonus;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.