SelgerTest.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Testprogram for klassen Selger.
 */
public class SelgerTest {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  Selger s = new Selger (5, "Ole", "Mo", 450000 , 25000);
  out.println(s.toString());
 
  s.setFornavn ("Ola"); // Bruker metode i Ansatt!
  out.println(s.toString());
 
  out.println("Lønn: " + s.getLønn()); // Gir 475000
 
  // Setter Ansatt-variabel til å peke på Selger-objekt
  Ansatt a = new Selger (5, "Ole ", "Mo", 450000, 25000);
 
  // Dynamisk binding sørger for å utføre getLønn i Selger
  out.println("Lønn: " + a.getLønn()); // Også 475000!
 
  // Lønn bør formatteres som beløp, kan gjøres vha DecimalFormat.
  // Legg til importsetning:
  // import java.text.DecimalFormat;
 
  // Og gjør deretter følgende:
  // DecimalFormat df = new DecimalFormat ("#.00");
  // out.println("Lønn formattert som beløp: " + df.format(a.getLønn()));
 
 
  tabellTest();
 }
 
 
 
 private static void tabellTest() {
 
  // Fyller en tabell med (pekere til) både
  // Ansatt-objekt og Selger-objekt
  Ansatt[] tab = new Ansatt[3];
  tab[0] = new Ansatt (7, "Per", "Li", 300000);
  tab[1] = new Selger (8, "Kari", "Mo", 200000, 1000);
  tab[2] = new Selger (9, "Jens", "Mo", 200000, 2000);
 
  // Summerer lønn til alle ansatte
  double sum = 0;
  for (int i=0; i<tab.length; i++)
   sum += tab[i].getLønn(); // Vil ta med bonus for selgere
 
  out.println("Sum: " + sum); // Viser Sum: 703000
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.