Figur.java [Last ned]

import java.awt.Color ;
import java.awt.Graphics ;
 
 
/*
 * Abstrakt superklasse for representasjon av
 * ulike figurer, f.eks. punkt, linjer og sirkler.
 *
 */
public abstract class Figur {
 
 protected Color farge ;
 
 
 public Figur(Color farge) {
  this.farge = farge;
 }
 
 public void setFarge(Color farge) {
  this.farge = farge;
 }
 
 public Color getFarge() {
  return farge;
 }
 
 
 // To abstrakte metoder som må programmeres
 // i subklasser (som man vil opprette objekt fra):
 
 public abstract void tegn ( Graphics g);
 
 public abstract boolean(int x, int y);
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.