FigurTest.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import java.awt.Color;
 
 
/*
 * Testprogram som demonstrerer dynamisk binding.
 *
 * Klassene Figur og Punkt danner utgangspunktet for
 * tegneprogrammet som skal lages i oppgave 9.
 *
 */
public abstract class FigurTest {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  // En Figur-variabel kan peke på et Punkt-objekt:
  Figur f = new Punkt(Color.RED, 20, 300);
 
  // Her vil metoden på i klassen Punkt bli utført:
  if (f.på(20, 300))
   out.println("Treff!");
 
  // I det ferdige tegneprogrammet vil (20, 300) være
  // posisjonen til et museklikk, der brukeren kan
  // få vist informasjon om en figur ved å klikke på den.  
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.