Ansatt.java [Last ned]

/*
 * Klasse for representasjon av ansatt-data.
 */
public class Ansatt extends Object implements Element {
 
 private int  ansNr;
 private String fornavn;
 private String etternavn;
 private double lønn;
 
 
 public Ansatt(int ansNr,    String fornavn,
        String etternavn, double lønn) {
  this.ansNr = ansNr;
  this.fornavn = fornavn;
  this.etternavn = etternavn;
  this.lønn = lønn;  
 }
 
 
 public String nøkkel() {
  return Integer.toString(ansNr);
 }
 
 
 public int getAnsNr() {
  return ansNr;
 }
 
 public void setAnsNr(int ansNr) {
  this.ansNr = ansNr;
 }
 
 
 public String getFornavn() {
  return fornavn;
 }
 
 public void setFornavn(String fornavn) {
  this.fornavn = fornavn;
 }
 
 
 public String getEtternavn() {
  return etternavn;
 }
 
 public void setEtternavn(String etternavn) {
  this.etternavn = etternavn;
 }
 
 
 public double getLønn() {
  return lønn;
 }
 
 public void setLønn(double lønn) {
  this.lønn = lønn;
 }
 
 
 public String toString() {
  return ansNr + ": " + fornavn + " " + etternavn + " - lønn kr. " + lønn;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.