ObjektSamling.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Klasse for representasjon av et antall objekt. 
 * Klassen har metoder for søk, innsetting og sletting.
 *
 * Sammenlign gjerne med AnsattSamling, som er en
 * tilsvarende klasse spesialtilpasset Ansatt-objekt.
 *
 */
public class ObjektSamling {
 
 // Objektene vi skal ta vare på må tilhøre en klasse
 // som implementerer grensesnittet Element, dvs. at
 // de har en metode nøkkel.
 
 private Element[] tabell;
 private int    nesteLedige;
 
 
 public ObjektSamling(int antall) {
  tabell = new Element[antall];
  nesteLedige = 0;
 }
 
 
 // Finner objekt, gitt nøkkel.
 // Returnerer null hvis objektet ikke finnes.
 public Element finn(String nøkkel) {
  int pos = finnPos(nøkkel);
  if (pos >= 0) // funnet!
   return tabell[pos];
  else
   return null;
 }
 
 
 
 // Setter inn et objekt bakerst. Returnerer false
 // hvis et objekt med samme nøkkel finnes,
 // eller det ikke er ledig plass, og true ellers.
 public boolean settInn(Element elem) {
  boolean ny = finnPos(elem.nøkkel()) == -1;
  if ( ny && nesteLedige < tabell.length ) {
   tabell[nesteLedige] = elem;
   nesteLedige++;
   return true;
  }
  else
   return false;
 }
 
 
 // Sletter et objekt, gitt nøkkel. Returnerer
 // false hvis objektet ikke finnes, true ellers.
 public boolean slett(String nøkkel) {
  int pos = finnPos(nøkkel);
  if (pos >= 0) {
   nesteLedige--;
   tabell[pos] = tabell[nesteLedige];
   tabell[nesteLedige] = null;
   return true;
  }
  else
   return false;
 }
 
 
 public String toString() {
  String svar = "";
  for (int i=0; i<nesteLedige; i++)
   svar += tabell[i].toString() + "\n";
 
  return svar;
 }
 
 
 // Finner posisjonen til et objekt, gitt en nøkkel.
 // Leverer -1 hvis objektet ikke er der.
 private int finnPos(String nøkkel) {
  boolean funnet = false;
  int pos = 0;
  while ( pos<nesteLedige && !funnet ) {
   // Bruker metoden nøkkel for sammenligning
   if ( nøkkel.equals( tabell[pos].nøkkel() ) )
    funnet = true;
   else
    pos++;
  }
  if ( funnet )
   return pos;
  else
   return -1;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.