Sammenlignbar.java [Last ned]

/*
 *  Grensesnitt som stiller krav til element i en
 *  sortert objektsamling.
 *
 */
 
public interface Sammenlignbar {
 
  // Alle objekt skal ha en boolsk metode mindreEnn.
  // Metoden returnerer true hvis dette objektet er
  // mindre enn parameterobjektet, og false ellers.
 
  public boolean mindreEnn(Object obj);
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.