SortertTest.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Testprogram for grensesnittet Sammenlignbar
 * og klassen Ansatt med metodene mindreEnn og nøkkel.
 *
 */
public class SortertTest {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  // Oppretter 2 Ansatt-objekt
  Ansatt a1 = new Ansatt(1, "Jan", "Li", 420000);
  Ansatt a2 = new Ansatt(2, "Lise", "Moen", 521000);
 
  // Sjekker sortering
  if ( a1.mindreEnn(a2) )
   out.println("Ansatt " + a1.nøkkel()
    + " er mindre enn ansatt " + a2.nøkkel());
  else
   out.println("Ansatt " + a1.nøkkel()
    + " er IKKE mindre enn ansatt " + a2.nøkkel());
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.