Ansatt.java [Last ned]

/*
 * Klasse for representasjon av ansatt-data.
 *
 * Denne versjonen implementerer grensesnittet
 * Comparable<Ansatt>, og Ansatt-objekt kan dermed
 * brukes som element i ulike Collection-klasser
 * i Java-biblioteket.
 *
 */
public class Ansatt implements Comparable<Ansatt> {
 
 protected int  ansNr;
 protected String fornavn;
 protected String etternavn;
 protected double lønn;
 
 
 public Ansatt(int  ansNr,
        String fornavn, String etternavn,
        double lønn) {
  this.ansNr = ansNr;
  this.fornavn = fornavn;
  this.etternavn = etternavn;
  this.lønn = lønn;
 }
 
 
 public int hashCode() {
  return ansNr;
 }
 
 
 public int compareTo(Ansatt a) {
  return this.ansNr - a.ansNr;
 }
 
 
 public boolean equals(Object obj) {
  if (! (obj instanceof Ansatt) )
   return false;
  Ansatt a = (Ansatt) obj;
  return this.compareTo(a) == 0;
 }
 
 
 public String toString() {
  return ansNr + ": " + fornavn + " " +
      etternavn + " - " + lønn + " kr.";  
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.