CollTest.java [Last ned]

import java.util.*;
import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Testprogram for Collection-klassene ArrayList,
 * HashSet og TreeSet med Ansatt som element.
 *
 */
public class CollTest extends Object {
 
 public static void main(String[] args) {
  arrayListTest();
  hashSetTest();
  treeSetTest();
 }
 
 
 // Setter to Ansatt-objekt inn i en ArrayList,
 // og skriver deretter ut objektsamlingen til konsollet.
 // En ArrayList er en sekvens av element.
 private static void arrayListTest() {
  ArrayList<String> liste = new ArrayList<String>();
 
  liste.add("Ole");
  liste.add("Lise");
 
  for (int i=0; i<liste.size(); i++) {
   String navn = liste.get(i);    // Uten typetvang!
   out.println(navn.toUpperCase());
  }
 }
 
 
 // Setter to Ansatt-objekt inn i et HashSet,
 // og skriver deretter ut objektsamlingen til konsollet.
 // En HashSet er en mengde av element (ingen duplikater).
 private static void hashSetTest() {
  HashSet<Ansatt> ansatte = new HashSet<Ansatt>();
 
  ansatte.add(new Ansatt(1, "Per", "Li",  250000));
  ansatte.add(new Ansatt(2, "Åse", "Mo",  315000));
  ansatte.add(new Ansatt(2, "Åse", "Moen", 345000));
 
  for (Ansatt a : ansatte)
   out.println(a.toString()); // Ansatt 2 kommer kun 1 gang!
 }
 
 
 // Setter to Ansatt-objekt inn i et TreeSet,
 // og skriver deretter ut objektsamlingen til konsollet.
 // En TreeSet er en sortert mengde av element.
 private static void treeSetTest() {
  TreeSet<Ansatt> sortert = new TreeSet<Ansatt>();
 
  sortert.add(new Ansatt(2, "Per", "Li", 250000));
  sortert.add(new Ansatt(1, "Åse", "Mo", 315000));
 
  for (Ansatt a : sortert)
   out.println(a.toString()); // Merk rekkefølge!
 }
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.