TrePlotter.java [Last ned]

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
 
 
/*
 * Klassen subklasser JPanel for å fungere som tegneflate,
 * og bruker Plotter for å tegne et "tre".
 *
 */
public class TrePlotter extends JPanel {
 
 private int bredde; // Størrelsen på
 private int høyde;  // tegneflaten
 
 
 public TrePlotter(int bredde, int høyde) {
  this.bredde = bredde;
  this.høyde = høyde;
  this.setBackground(Color.WHITE);
 }
 
 
 protected void paintComponent(Graphics g) {
  super.paintComponent(g);
 
  Plotter plotter = new Plotter(g, bredde, høyde);
  tre(plotter, 100, 8);
 }
 
 
 private void tre(Plotter p, int lengde, int orden) {
 
  int vinkel = 30;
 
  if ( orden > 0 ) {
 
   // Tegn venstre forgreining
   p.venstre(vinkel);
   p.fram(lengde);
   tre(p, lengde*3/4, orden-1); // rekursivt kall
   p.pennOpp();
   p.tilbake(lengde);
 
   // Tegn høyre forgreining
   p.høyre(vinkel*2);
   p.pennNed();
   p.fram(lengde);
   tre(p, lengde*3/4, orden-1); // rekursivt kall
   p.pennOpp();
   p.tilbake(lengde);
 
   // Snu tilbake til opprinnelig retning
   p.venstre(vinkel);
   p.pennNed();
  }
 }
 
}
 
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.