KalkApp0.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Tekstbasert testprogram til kalkulatoren.
 *
 * Merk at navnet er KalkApp0. Den ferdige løsningen
 * heter bare KalkApp.
 *
 */
public class KalkApp0 {
 
 private Kalkulator0 kalk = new Kalkulator0();
 
 
 public static void main(String[] args) {
  KalkApp0 app = new KalkApp0();
 }
 
 
 public KalkApp0() {
  kalk.siffer(2); // Brukeren trykker 2
  kalk.siffer(3); // Brukeren trykker 3
  kalk.siffer(5); // Brukeren trykker 5
 
  // Burde nå vise 235 med reell implementasjon av Kalkulator
  out.println("Display: " + kalk.hentVerdi());
 
  kalk.oper('+'); // Brukeren trykker +
  kalk.siffer(5); // Brukeren trykker 5
 
  // Burde nå vise 5 med reell implementasjon av Kalkulator
  out.println("Display: " + kalk.hentVerdi());
 
  kalk.erLik();  // Brukeren trykker =
 
  // Burde nå vise 240 med reell implementasjon av Kalkulator
  out.println("Display: " + kalk.hentVerdi());
 
 }
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.