KalkApp1.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
/*
 * Tekstbasert testprogram til kalkulatoren.
 *
 * Merk at navnet er KalkApp1. Den ferdige løsningen
 * heter bare KalkApp.
 *
 */
public class KalkApp1 {
 
 // Kalkulator1 klarer å bygge opp tall, men metodene
 // for å utføre regneoperasjoner er ikke programmert.
 private Kalkulator1 kalk = new Kalkulator1();
 
 
 public static void main(String[] args) {
  KalkApp1 app = new KalkApp1();
 }
 
 
 public KalkApp1() {
 
  kalk.siffer(2); // Bruker trykker 2
  out.println("Display: " + kalk.hentVerdi()); // 2
 
  kalk.siffer(3); // Bruker trykker 3
  out.println("Display: " + kalk.hentVerdi()); // 23
 
  kalk.siffer(5); // Bruker trykker 5
  out.println("Display: " + kalk.hentVerdi()); // 235
 
  kalk.oper('+'); // Bruker trykker +
  out.println("Display: " + kalk.hentVerdi()); // 235
 
  kalk.siffer(5); // Bruker trykker 5
  out.println("Display: " + kalk.hentVerdi()); // 5
 
  kalk.erLik();  // Bruker trykker =
 
  // Her skal det komme 240 i en ferdig versjon.
  // Foreløpig står det fortsatt bare 5.
  out.println("Display: " + kalk.hentVerdi());
 
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.