Kalkulator1.java [Last ned]

/*
 * Klassen er første steg på veien mot en kalkulator.
 *
 * Kalkulatoren er i stand til å bygge opp heltall,
 * men kan foreløpig ikke utføre regneoperasjoner.
 *
 * Merk at navnet er Kalkulator1. Den ferdige løsningen
 * heter bare Kalkulator.
 */
 
public class Kalkulator1 {
 
 private int   tall;     // Nåværende verdi til kalkulatoren
 private int   forrige;   // Forrige innleste tall
 private boolean inputFase;  // Har vi startet på et tall?
 private char  operat;    // Forrige operator
 
 
 public Kalkulator1() {
  nullstill();
 }
 
 
 // Sett kalkulatoren tilbake til utgangsposisjon.
 public void nullstill() {
  tall = 0;
  forrige = 0;
  inputFase = false;
  operat = ' ';
 }
 
 
 // Behandle et nytt siffer.
 public void siffer(int n) {
  if ( inputFase ) {
   if ( tall<0 )
    tall = 10*tall-n;
   else
    tall = 10*tall+n;
  }
  else {
   forrige = tall;
   tall = n;
   inputFase = true;
  }
 }
 
 
 // Behandle en operator
 public void oper(char op) {
 
  // Her må det utføres en regneoperasjon.
  // Forrige operator (operat) bestemmer
  // hva som skal gjøres.
 
  operat = op;
  inputFase = false;
 }
 
 
 // Metoden snur fortegnet på nåværende verdi.
 public void snuFortegn() {
  tall = -tall;
 }
 
 
 // Behandling av "er-lik".
 public void erLik() {
  oper( '=' );
 }
 
 
 // Returner nåværende verdi.
 public String hentVerdi() {
 
  // Her bør det kontrolleres at vi ikke
  // har delt på 0.
 
  return Integer.toString(tall);
 }
 
 
 // Skriver tilstanden i kalkulatoren til konsollet.
 // Brukes kun for testing.
 public void dump() {
  String s = "Kalkulator: "
   + "tall="     + tall
   + ", forrige="  + forrige
   + ", inputFase=" + inputFase
   + ", operat="   + operat;
  System.out.println(s);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.