KalkApp.java [Last ned]

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
 
/*
 * Brukergrensesnittet for en enkel kalkulator.
 *
 * Kalkulatoren har knapper for +, *, -, /,
 * snu fortegn og blank ut, samt et tekstfelt
 * som viser nåværende verdi.
 *
 */
public class KalkApp extends JFrame
           implements ActionListener {
 
 private Kalkulator kalk = new Kalkulator();
 
 private JPanel knapper = new JPanel();
 
 private JTextField display = new JTextField( 15 );
 
 private JButton k0 = new JButton( "0" );
 private JButton k1 = new JButton( "1" );
 private JButton k2 = new JButton( "2" );
 private JButton k3 = new JButton( "3" );
 private JButton k4 = new JButton( "4" );
 private JButton k5 = new JButton( "5" );
 private JButton k6 = new JButton( "6" );
 private JButton k7 = new JButton( "7" );
 private JButton k8 = new JButton( "8" );
 private JButton k9 = new JButton( "9" );
 
 private JButton pluss  = new JButton( "+" );
 private JButton minus  = new JButton( "-" );
 private JButton mult   = new JButton( "*" );
 private JButton divisjon = new JButton( "/" );
 private JButton fortegn = new JButton( "+/-" );
 private JButton c    = new JButton( "C" );
 private JButton erLik  = new JButton( "=" );
 
 
 public static void main(String[] args) {
  KalkApp gui = new KalkApp();
 }
 
 
 public KalkApp() {
  this.setTitle("Kalkulator");
  this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  init();
  this.pack();
  this.setVisible(true);
 }
 
 
 public void init() {
 
  // Sett font og farge på GUI-komponentene.
  Font font = new Font("Arial", Font.PLAIN, 24);
 
  k0.setForeground( Color.blue );    k0.setFont(font);
  k1.setForeground( Color.blue );    k1.setFont(font);
  k2.setForeground( Color.blue );    k2.setFont(font);
  k3.setForeground( Color.blue );    k3.setFont(font);
  k4.setForeground( Color.blue );    k4.setFont(font);
  k5.setForeground( Color.blue );    k5.setFont(font);
  k6.setForeground( Color.blue );    k6.setFont(font);
  k7.setForeground( Color.blue );    k7.setFont(font);
  k8.setForeground( Color.blue );    k8.setFont(font);
  k9.setForeground( Color.blue );    k9.setFont(font);
  pluss.setForeground( Color.red );   pluss.setFont(font);
  minus.setForeground( Color.red );   minus.setFont(font);
  mult.setForeground( Color.red );    mult.setFont(font);
  divisjon.setForeground( Color.red );  divisjon.setFont(font);
  fortegn.setForeground( Color.blue );  fortegn.setFont(font);
  erLik.setForeground( Color.red );   erLik.setFont(font);
  c.setForeground( Color.red.darker() ); c.setFont(font);
 
  display.setEditable( false );     display.setFont(font);
  display.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);
 
 
  // Layout-håndterer for å legge ut knappene
  // i "rader" og "kolonner".
  GridLayout gridlayout = new GridLayout(4, 4);
  knapper.setLayout( gridlayout );
 
  // Legg ut knapper i knappepanelet.
  knapper.add( k7 );
  knapper.add( k8 );
  knapper.add( k9 );
  knapper.add( pluss );
 
  knapper.add( k4 );
  knapper.add( k5 );
  knapper.add( k6 );
  knapper.add( minus );
 
  knapper.add( k1 );
  knapper.add( k2 );
  knapper.add( k3 );
  knapper.add( mult );
 
  knapper.add( k0 );
  knapper.add( fortegn );
  knapper.add( c );
  knapper.add( divisjon );
 
  // Legg sifferknapper, display, er-lik knapp ut i
  // hhv. "nord", "senter" og "sør i hovedvinduet.
  setLayout( new BorderLayout() );
  add( display, BorderLayout.NORTH );
  add( knapper, BorderLayout.CENTER );
  add( erLik, BorderLayout.SOUTH );
 
  // Registrering av lyttere.
  k0.addActionListener( this );
  k1.addActionListener( this );
  k2.addActionListener( this );
  k3.addActionListener( this );
  k4.addActionListener( this );
  k5.addActionListener( this );
  k6.addActionListener( this );
  k7.addActionListener( this );
  k8.addActionListener( this );
  k9.addActionListener( this );
  pluss.addActionListener( this );
  minus.addActionListener( this );
  mult.addActionListener( this );
  divisjon.addActionListener( this );
  fortegn.addActionListener( this );
  c.addActionListener( this );
  erLik.addActionListener( this );
 }
 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if   (e.getSource()==c)    kalk.nullstill();
  else if (e.getSource()==pluss)  kalk.oper('+');
  else if (e.getSource()==minus)  kalk.oper('-');
  else if (e.getSource()==mult)   kalk.oper('*');
  else if (e.getSource()==divisjon) kalk.oper('/');
  else if (e.getSource()==fortegn) kalk.snuFortegn();
  else if (e.getSource()==erLik)  kalk.erLik();
  else if (e.getSource()==k0)    kalk.siffer(0);
  else if (e.getSource()==k1)    kalk.siffer(1);
  else if (e.getSource()==k2)    kalk.siffer(2);
  else if (e.getSource()==k3)    kalk.siffer(3);
  else if (e.getSource()==k4)    kalk.siffer(4);
  else if (e.getSource()==k5)    kalk.siffer(5);
  else if (e.getSource()==k6)    kalk.siffer(6);
  else if (e.getSource()==k7)    kalk.siffer(7);
  else if (e.getSource()==k8)    kalk.siffer(8);
  else if (e.getSource()==k9)    kalk.siffer(9);
 
  display.setText(kalk.hentVerdi()); // Vis ny verdi
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.