Kalkulator.java [Last ned]

/*
 * Klassen implementerer en kalkulator med støtte 
 * for +, *, -, /, snu fortegn og blank ut. 
 * Kalkulatoren sjekker for divisjon med 0.
 *
 * Kalkulatoren regner kun med heltall.
 * Divisjon er altså heltallsdivisjon.
 *
 * Mulig utvidelse:
 * Denne kalkulatoren godtar ikke gjentatt bruk av
 * operatorer, f.eks. 2 + 3 = = = eller 2 + 3 + + +
 * Test gjerne hvordan en virkelig kalkulator håndterer
 * dette, og prøv å endre koden. Tips: Når brukeren
 * har klikket 2 og + og 3 og = skal det stå 5 i
 * displayet, men kalkulatoren må huske 3 for å kunne
 * danne 8 ved et nytt klikk på =. Og hva skjer ved
 * bruk av - i stedet for + ? Sett inn kall på metoden
 * dump for å forstå hvordan objektvariablene brukes
 * og få ideer til utvidelsen.
 *
 */
 
public class Kalkulator {
 
 private int   tall;     // Nåværende verdi til kalkulatoren
 private int   forrige;   // Forrige innleste tall
 private boolean inputFase;  // Har vi startet på et tall?
 private boolean divMedNull;  // Har vi forsøkt å dele på 0?
 private char  operat;    // Forrige operator
 
 
 public Kalkulator() {
  nullstill();
 }
 
 
 // Sett kalkulatoren tilbake til utgangsposisjon.
 public void nullstill() {
  tall = 0;
  forrige = 0;
  inputFase = false;
  divMedNull = false;
  operat = ' ';
 }
 
 
 // Behandle et nytt siffer.
 public void siffer(int n) {
  if ( inputFase ) {
   if ( tall<0 )
    tall = 10*tall-n;
   else
    tall = 10*tall+n;
  }
  else {
   forrige = tall;
   tall = n;
   inputFase = true;
  }
 }
 
 
 // Behandle en operator
 public void oper(char op) {
 
  // Godtar ikke gjentatt bruk av operatorer,
  // se innledende kommentar om mulig utvidelse.
  if (!inputFase)
   return;
 
  if (operat == '+')
   tall = forrige+tall;
  else if (operat == '-')
   tall = forrige-tall;
  else if (operat == '*')
   tall = forrige*tall;
  else if (operat == '/') {
   if (tall == 0)
    divMedNull = true;
   else
    tall = forrige/tall;
  }
 
  // I denne versjonen er det greit å bare overskrive
  // operat, men for å håndtere gjentatte klikk på =
  // bør tilordningen kun gjøres hvis op ikke er =.
  // Se kommentar i toppen.
  operat = op;
 
  inputFase = false;
 }
 
 
 // Metoden snur fortegnet på nåværende verdi.
 public void snuFortegn() {
  tall = -tall;
 }
 
 
 // Behandling av "er-lik".
 public void erLik() {
  oper( '=' );
 }
 
 
 // Returner nåværende verdi.
 public String hentVerdi() {
  if (divMedNull)
   return "Divisjon med 0!";
  else
   return Integer.toString(tall);
 }
 
 
 // Skriver tilstanden i kalkulatoren til konsollet.
 // Brukes kun for testing.
 public void dump() {
  String s = "Kalkulator: "
   + "tall="     + tall
   + ", forrige="  + forrige
   + ", inputFase=" + inputFase
   + ", divMedNull=" + divMedNull
   + ", operat="   + operat;
  System.out.println(s);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.