Reparatoer.java [Last ned]

/*
 * Klasse for representasjon av reparatør-data.
 */
public class Reparatoer extends Ansatt {
 
 private String produkt;
 
 
 public Reparatoer(int ansNr, String fornavn,
     String etternavn, double lønn, String produkt) {
  super(ansNr, fornavn, etternavn, lønn);
  this.produkt = produkt;
 }
 
 
 public String getProdukt() {
  return produkt;
 }
 
 public void setProdukt(String produkt) {
  this.produkt = produkt;
 }
 
 public String toString() {
  return super.toString() + ", produkt: " + produkt;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.