ReparatoerTest.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
/*
 * Testprogram for klassen Reparatoer.
 */
public class ReparatoerTest {
 
 public static void main(String[] args) {
  // Oppretter to Reparatoer-objekt
  Reparatoer r1 = new Reparatoer(1, "Per", "Li", 521000, "Ippon XY4");
  Reparatoer r2 = new Reparatoer(2, "Jenny", "Berger", 480000, "Rotorola 97");
 
  // Skriver ut til konsollet
  out.println(r1.toString());
  out.println(r2.toString());
 
 
  // Følgende var ikke en del av oppgaven:
 
  // Bruker en Reparatoer-metode
  r1.setProdukt("Ippon AB4");
 
  // Bruker en Ansatt-metode
  r2.setEtternavn("Bergersen");
 
  // Skriver ut oppdaterte objekt til konsollet
  out.println(r1.toString());
  out.println(r2.toString());
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.