ResultatTest.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Testprogram for klassen ResultatSamling.
 */
public class ResultatTest {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  // Setter av plass til 100 resultat
  ResultatSamling alleResultat = new ResultatSamling(100);
 
  // Setter inn 3 resultat etter tur
 
  Resultat res = new Resultat(1, 86); // Kandidat 1 - 86 poeng
  boolean ok = alleResultat.settInn(res);
  if (ok)
   out.println("Vellykket innsetting: " + res.toString());
  else
   out.println("Innsetting feilet: " + res.toString());
 
  res = new Resultat(2, 45);
  ok = alleResultat.settInn(res);
  if (ok)
   out.println("Vellykket innsetting: " + res.toString());
  else
   out.println("Innsetting feilet: " + res.toString());
 
  res = new Resultat(3, 92);
  ok = alleResultat.settInn(res);
  if (ok)
   out.println("Vellykket innsetting: " + res.toString());
  else
   out.println("Innsetting feilet: " + res.toString());
 
 
  // Viser innholdet av Resultat-samlingen
  out.println(alleResultat.toString());
 
 
  // Søker fram et resultat og oppdaterer poengsummen
  res = alleResultat.finn(2);
  if (res != null)
   res.setPoengsum(51);
  else
   out.println("Fant ikke resultat!");
 
  // Merk at Resultat-samlingen er oppdatert
  out.println(alleResultat.toString());
 
 
  // Sletter resultat for kandidat 2
  ok = alleResultat.slett(2);
  if (ok)
   out.println("Vellykket sletting: " + res.toString());
  else
   out.println("Sletting feilet: " + res.toString());
 
  out.println(alleResultat.toString());
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.