Resultat.java [Last ned]

/*
 * Klasse for representasjon av eksamensresultat.
 */
public class Resultat implements Comparable<Resultat> {
 
 private int kandidatNr;
 private int poengsum;
 
 
 public Resultat(int kandidatNr, int poengsum) {
  this.kandidatNr = kandidatNr;
  this.poengsum = poengsum;
 }
 
 
 public int hashCode() {
  return kandidatNr;
 }
 
 
 public int compareTo(Resultat res) {
  return this.kandidatNr - res.kandidatNr;
 }
 
 
 public boolean equals(Object obj) {
  if (! (obj instanceof Resultat) )
   return false;
  Resultat res = (Resultat) obj;
  return this.compareTo(res) == 0;
 }
 
 
 public int getKandidatNr() {
  return kandidatNr;
 }
 
 public void setKandidatNr(int kandidatNr) {
  this.kandidatNr = kandidatNr;
 }
 
 
 public int getPoengsum() {
  return poengsum;
 }
 
 public void setPoengsum(int poengsum) {
  this.poengsum = poengsum;
 }
 
 
 public String toString() {
  return "Kandidat " + kandidatNr + " fikk " + poengsum + " poeng.";
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.