ResultatTreeSet.java [Last ned]

import java.util.*;
import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Testprogram for Collection-klassen TreeSet,
 * med Resultat som element.
 */
public class ResultatTreeSet {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  TreeSet<Resultat> alle = new TreeSet<Resultat>();
 
  alle.add(new Resultat(3, 55));
  alle.add(new Resultat(1, 81));
  alle.add(new Resultat(2, 93));
 
  for (Resultat res : alle)
   out.println(res.toString());
 
  // Merk at kandidatene blir vist i stigende rekkefølge
  // mhp kandidatnummer.
 
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.