TrekantPlotter.java [Last ned]

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
 
 
/*
 * Klassen subklasser JPanel for å fungere som tegneflate,
 * og bruker Plotter for å tegne et likesidet trekant.
 *
 */
public class TrekantPlotter extends JPanel {
 
 private int bredde; // Størrelsen på
 private int høyde;  // tegneflaten
 
 
 public TrekantPlotter(int bredde, int høyde) {
  this.bredde = bredde;
  this.høyde = høyde;
  this.setBackground(Color.WHITE);
 }
 
 
 protected void paintComponent(Graphics g) {
  super.paintComponent(g);
 
  // Skalerer figuren i forhold til vindustørrelsen
  int størrelse = Math.min(bredde, høyde);
 
  Plotter plotter = new Plotter(g, bredde, høyde);
  trekant(plotter, størrelse/3);
 }
 
 
 private void trekant(Plotter p, int lengde) {
  p.høyre(30);
  p.fram(lengde);
  p.høyre(120);
  p.fram(lengde);
  p.høyre(120);
  p.fram(lengde);
  p.høyre(90);
 }
 
}
 
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.