HusTest.java [Last ned]

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
 
 
/*
 * Testprogram som tegner et "hus" på skjermen.
 *
 */
public class HusTest extends JFrame {
 
 // Størrelse på vinduet
 private static int BREDDE = 800;
 private static int HØYDE = 800;
 
 
 public static void main(String[] args) {
  HusTest gui = new HusTest();  
 }
 
 
 public HusTest() {
  this.setTitle("HusPlott");
  this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  this.setSize(BREDDE, HØYDE);
  HusPlotter plotter = new HusPlotter(BREDDE, HØYDE);
  this.add(plotter);
  this.setVisible(true);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.