Plotter.java [Last ned]

import java.awt.*;
 
/*
 * Klassen simulerer en plotter i et grafisk vindu.
 *
 * Plotteren kjenner sin egen posisjon og retning,
 * og om pennen er "nede" eller ikke. Den tilbyr
 * metoder for forflytning (fram og tilbake), løfte
 * og senke pennen (pennOpp og pennNed), endre retning
 * (venstre og høyre), samt å endre pennfarge (farge).
 *
 * Plotteren sjekker ikke om tegneoperasjoner holder
 * seg innenfor vinduet ("arket"), det er opp til
 * den som bruker plotteren å sjekke.
 *
 */
public class Plotter {
 
 private Graphics g;     // "Tegnevinduet"
 private int   x, y;    // Plotterens posisjon
 private int   retning;  // Plotterens retning
 private boolean pennNede;  // Er pennen nede?
 
 
 Plotter(Graphics g, int bredde, int høyde) {
  this.g = g;
  this.x = bredde/2;  // Posisjonerer plotteren
  this.y = høyde/2;   // midt i vinduet, med
  this.retning = 90;  // retning "oppover"
  pennNed();
 }
 
 
 public void pennOpp() {
  pennNede = false;
 }
 
 
 public void pennNed() {
  pennNede = true;
 }
 
 
 public void fram(int antallSteg) {
  // Beregner nye koordinater
  int nyX = x + (int)(antallSteg * Math.cos(retning * Math.PI / 180.0));
  int nyY = y - (int)(antallSteg * Math.sin(retning * Math.PI / 180.0));
 
  // Tegn linje
  if (pennNede) {
   g.drawLine(x, y, nyX, nyY);
  }
 
  // Oppdater posisjon
  x = nyX;
  y = nyY;
 }
 
 
 public void tilbake(int antallSteg) {
  fram(-antallSteg);
 }
 
 
 public void venstre(int antallGrader) {
  retning += antallGrader;
 }
 
 
 public void høyre(int antallGrader) {
  retning -= antallGrader;
 }
 
 
 public void farge(Color farge) {
  g.setColor(farge);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.