Fibonacci.java [Last ned]

import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
 
/*
 * Klasse med rekursiv metode for å finne det n'te
 * Fibonacci-tallet.
 */
public class Fibonacci {
 
 public static void main(String[] args) {
  int n = parseInt(
   showInputDialog("Skal vise det n'te Fibonacci-tallet. Skriv inn n:"));
  out.println("Fibonacci-tall " + n + " er " + fibonacci(n));
 }
 
 
 private static long fibonacci(int n) {
  if (n <= 0)
   throw new IllegalArgumentException("Parameter til fibonacci må være positivt!");
 
  if (n == 1)
   return 1;
  else if (n == 2)
   return 1;
  else
   return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
 } 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.