AutomatApp.java [Last ned]

import java.util.Scanner;
import static java.lang.System.*;
 
 
/* 
 * Brukergrensesnitt (tekstlig) for automaten.
 * 
 */
public class AutomatApp {
 
 public static String[] produktNavn = { "Brus", "Kaffe", "Sjokolade" };
 
 private static Automat automat;
 
 // For å lese tall fra tastaturet (standard innputt)
 private static Scanner leser = new Scanner(in);
 // Evt. System.in i stedet for in uten statisk import.
 
 
 public static void main(String[] args) {
  // Oppretter automaten og fyller den med mynter og produkt
  automat = new Automat();
 
  boolean skruddPå = true;
  while (skruddPå) {
   visMelding();
 
   boolean flereMynter = true;
   boolean ok = true;
 
   // Les inn mynter
   int tall = 0;
   while (flereMynter) {
    tall = leser.nextInt();
    ok = automat.leggPå(tall);
    if (!ok)
     flereMynter = false;
   }
 
   // Les inn produkt
   while (!ok) {
    if (tall == -1 || tall == -2 || tall == -3) {
     String p = produktNavn[-tall-1];
     ok = automat.velgProdukt(p);
    }
    else {
     out.println( "Automaten avslutter..." );
     System.exit(-1);
    }
   }
 
   visResultat();
  }
 }
 
 
 private static void visMelding() {
  String melding = 
   "Brus: 12kr, kaffe: 5kr og sjokolade: 8kr.\n"
  + "Legg på mynter (1, 5, 10 og 20), og velg produkt\n"
  + "(-1 for brus, -2 for kaffe og -3 for sjokolade):\n"
  + "Avslutt med ulovlig produkt/mynt\n";
 
  out.println(melding);
 }
 
 
 private static void visResultat() {
  // Skriv ut informasjon om nåværende bestilling
  out.println( "Beløp lagt på: " + automat.sumLagtPå() );
  out.println( "Valgt produkt: " + automat.valgtProdukt() );
 
  // Gi ut produkt og vekslepenger
  out.println( automat.statusmelding() );
  out.println( "Vekslepenger:" );
  out.println( "Antall 20-kroner: " + automat.vekslepenger(20) );
  out.println( "Antall 10-kroner: " + automat.vekslepenger(10) );
  out.println( "Antall 5-kroner: " + automat.vekslepenger( 5) );
  out.println( "Antall 1-kroner: " + automat.vekslepenger( 1) );
 
  // Skriv ut informasjon om innholdet i automaten - ved testing:
  // out.println( automat.toString() );
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.