Bestilling.java [Last ned]

/*
 * Representasjon av bestillinger.
 *
 */
 
import java.util.*;
 
 
public class Bestilling extends BrimiObjekt {
 
 
 private String           dato;
 private int             knr;
 private ArrayList<BestillingsLinje> linjer;
 
 
 public Bestilling(int nr, String dato, int knr, ArrayList<BestillingsLinje> linjer) {
  super(nr);
  this.dato = dato;
  this.knr = knr;
  this.linjer = linjer;
 }
 
 
 public Bestilling(int nr) {
  super(nr);
  linjer = new ArrayList<BestillingsLinje>();
 }
 
 
 public Bestilling(String linje) {
  super(linje);
  dato = fraFil[1];
  knr = Integer.parseInt(fraFil[2]);
 
  linjer = new ArrayList<BestillingsLinje>();
  for (int i=3; i<fraFil.length-1; i += 2) {
   int vnr = Integer.parseInt(fraFil[i]);
   int antall = Integer.parseInt(fraFil[i+1]);
   BestillingsLinje bl = new BestillingsLinje(vnr, antall);
   linjer.add(bl);
  }
 }
 
 
 public String getDato() {
  return dato;
 }
 
 
 public void setDato(String dato) {
  this.dato = dato;
 }
 
 
 public int getKnr() {
  return knr;
 }
 
 
 public void setKnr(int knr) {
  this.knr = knr;
 }
 
 
 public ArrayList<BestillingsLinje> getLinjer() {
  return linjer;
 }
 
 
 public void setLinjer(ArrayList<BestillingsLinje> linjer) {
  this.linjer = linjer;
 }
 
 
 public String toString() {
  String str = super.toString();
  str += dato + DELIM + knr + DELIM;
  for (BestillingsLinje bl : linjer) {
   str += bl.toString();
  }
  return str;
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.