BestillingGui.java [Last ned]

/*
 * Skjema for registrering av bestillinger.
 *
 */
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;
 
 
public class BestillingGui extends JFrame 
 implements ActionListener, WindowListener {
 
 // Datamodellen (objektsamlingen av Bestilling-objekt)
 // godtar vilkårlig mange bestillingslinjer pr. bestilling,
 // men i brukergrensesnittet er det satt en begrensning på
 // antall bestillingslinjer.
 private final int   MAX_LINJER = 5;
 
 private BrimiSamling  bestillinger;
 
 private JPanel     pnlKnapper;
 private JTextField   txtNr, txtDato, txtKunde;
 private JTextField[]  txtVareTab, txtAntallTab;
 private JButton    btnForrige, btnNeste, btnNy, btnSlett, btnOppdater;
 
 
 public BestillingGui(BrimiSamling bestillinger) {
  this.bestillinger = bestillinger;
  setTitle("Bestillinger");
  opprettGUI();
  pack();
  setLocationRelativeTo(null);
 }
 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if (e.getSource() == btnForrige)
   bestillinger.forrige();
  else if (e.getSource() == btnNeste)
   bestillinger.neste(); 
  else if (e.getSource() == btnNy)
   bestillinger.ny();
  else if (e.getSource() == btnSlett)
   slett();
  else if (e.getSource() == btnOppdater)
   oppdater();
 
  vis();
 }
 
 
 public void windowClosing(WindowEvent e) {
  setVisible(false);
 }
 
 
 public void windowActivated(WindowEvent e)  {}
 public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}
 public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}
 public void windowIconified(WindowEvent e)  {}
 public void windowClosed(WindowEvent e)   {}
 public void windowOpened(WindowEvent e)   {}
 
 
 private void opprettGUI() {
  JPanel pnlSkjema = new JPanel();
 
  GridLayout gridLayout = new GridLayout(4+MAX_LINJER, 2, 5, 5);
  pnlSkjema.setLayout(gridLayout);
 
  txtNr   = new JTextField(15);
  txtDato  = new JTextField(15);
  txtKunde = new JTextField(15);
 
  BrimiGui.leggTilFelt(pnlSkjema, "Bestillingsnr:", txtNr);
  BrimiGui.leggTilFelt(pnlSkjema, "Dato:", txtDato);
  BrimiGui.leggTilFelt(pnlSkjema, "Kundenr:", txtKunde);
 
  leggTilLinjer(pnlSkjema);
 
  pnlKnapper = new JPanel();
  FlowLayout flowLayout = new FlowLayout();
  flowLayout.setAlignment(FlowLayout.LEFT);
  pnlKnapper.setLayout(flowLayout);
 
  btnForrige = new JButton("Forrige");
  btnNeste = new JButton("Neste");
  btnNy = new JButton("Ny");
  btnOppdater = new JButton("Oppdater");
  btnSlett = new JButton("Slett");
  pnlKnapper.add(btnForrige);
  pnlKnapper.add(btnNeste);
  pnlKnapper.add(btnNy);
  pnlKnapper.add(btnOppdater);
  pnlKnapper.add(btnSlett);
 
  add(pnlSkjema, BorderLayout.CENTER);
  add(pnlKnapper, BorderLayout.SOUTH);
 
  btnForrige.addActionListener(this);
  btnNeste.addActionListener(this);
  btnNy.addActionListener(this);
  btnOppdater.addActionListener(this);
  btnSlett.addActionListener(this);
 
  txtNr.setEditable(false);
 
  vis();
 } 
 
 
 // Vis aktivt objekt på skjermen.
 private void vis() {
  Bestilling b = (Bestilling) bestillinger.denne();
  if (b != null) {
   txtNr.setText(Integer.toString(b.getNr()));
   txtDato.setText(b.getDato());
   txtKunde.setText(Integer.toString(b.getKnr()));
 
   ArrayList<BestillingsLinje> linjer = b.getLinjer();
   for (int i=0; i<MAX_LINJER; i++) {
    if (i < linjer.size()) {
     BestillingsLinje bl = linjer.get(i);
     txtVareTab[i].setText(Integer.toString(bl.getVnr()));
     txtAntallTab[i].setText(Integer.toString(bl.getAntall()));    
    }
    else {
     txtVareTab[i].setText("");
     txtAntallTab[i].setText("");    
    }
   }
  }
 }
 
 
 // Oppdater aktivt objekt fra tekstfeltene.
 private void oppdater() {
  Bestilling b = (Bestilling) bestillinger.denne();
  if (b != null) {
   b.setDato(txtDato.getText());
   b.setKnr(Integer.parseInt(txtKunde.getText()));
 
   ArrayList<BestillingsLinje> linjer = new ArrayList<BestillingsLinje>();
   for (int i=0; i<MAX_LINJER; i++) {
 
    try {
     int vnr = Integer.parseInt(txtVareTab[i].getText());
     int antall = Integer.parseInt(txtAntallTab[i].getText());
     BestillingsLinje bl = new BestillingsLinje(vnr, antall);
     linjer.add(bl);
    }
    catch (NumberFormatException e) {
     // Tomme tekstfelt gir unntak ved parseInt, og vi hopper bare over.
     // Burde sjekket og vist en passende feilmelding også når brukeren
     // skriver et ulovlig varenr og/eller ulovlig antall. Programmering
     // av slik inndatakontroll bør gjøres på samtlige tekstfelt, men er
     // overlatt leseren som en ekstraøving.
    }
   }
 
   b.setLinjer(linjer);
  }
 }
 
 
 // Slett aktivt objekt.
 private void slett() {
  int bnr = Integer.parseInt(txtNr.getText());
  if (!bestillinger.slett(bnr))
   Brimi.melding("Bestilling " + bnr + " finnes ikke!");
 }
 
 
 private void leggTilLinjer(JPanel panel) {
  JLabel lblVare = new JLabel("Varenr");
  JLabel lblAntall = new JLabel("Antall");
  panel.add(lblVare);
  panel.add(lblAntall);
 
  txtVareTab = new JTextField[MAX_LINJER];
  txtAntallTab = new JTextField[MAX_LINJER];
  for (int i=0; i<MAX_LINJER; i++) {
   txtVareTab[i] = new JTextField(15);
   txtAntallTab[i] = new JTextField(15);
   panel.add(txtVareTab[i]);
   panel.add(txtAntallTab[i]);
  }
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.