BestillingsLinje.java [Last ned]

/*
 * Representasjon av en linje på en bestilling.
 *
 */
 
public class BestillingsLinje {
 
 private int  vnr;
 private int  antall;
 
 
 public BestillingsLinje(int vnr, int antall) {
  this.vnr = vnr;
  this.antall = antall;
 }
 
 
 public int hashCode() {
  return vnr;
 }
 
 
 public boolean equals(Object obj) {
  if (! (obj instanceof BestillingsLinje) )
   return false;
  BestillingsLinje bl = (BestillingsLinje) obj;
  return vnr == bl.vnr;
 }
 
 
 public int getVnr() {
  return vnr;
 }
 
 
 public void setVnr(int vnr) {
  this.vnr = vnr;
 }
 
 
 public int getAntall() {
  return antall;
 }
 
 
 public void setAntall(int antall) {
  this.antall = antall;
 }
 
 
 public String toString() {
  return vnr + BrimiObjekt.DELIM + antall + BrimiObjekt.DELIM;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.