Brimi.java [Last ned]

/*
 *  Program for registrering av varer, kunder og bestillinger.
 *
 */
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
 
public class Brimi {
 
 static BrimiSamling varer;
 static BrimiSamling kunder ;
 static BrimiSamling bestillinger;
 
 static VareGui    vareGui;
 static KundeGui   kundeGui;
 static BestillingGui bestillingGui;
 
 
 public static void main(String[] args) {
  lesFraFil();
 
  vareGui = new VareGui(varer);
  kundeGui = new KundeGui(kunder);
  bestillingGui = new BestillingGui(bestillinger);
  BrimiGui gui = new BrimiGui();
 }
 
 
 public static void lesFraFil() {
  varer = new BrimiSamling(BrimiSamling.VARER);
  varer.lesFraFil();
 
  kunder = new BrimiSamling(BrimiSamling.KUNDER);
  kunder.lesFraFil();
 
  bestillinger = new BrimiSamling(BrimiSamling.BESTILLINGER);
  bestillinger.lesFraFil();
 }
 
 
 public static void skrivTilFil() {
  varer.skrivTilFil();
  kunder.skrivTilFil();
  bestillinger.skrivTilFil();
 }
 
 
 public static void melding(String msg) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null, msg);
 }
 
 
 public static void feil(String msg) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null, msg);
  System.exit(-1);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.