BrimiGui.java [Last ned]

/*
 *  Hovedmeny med valg for å åpne skjemaer
 *  for registrering av varer, kunder og bestillinger.
 *
 */
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
 
public class BrimiGui extends JFrame
 implements ActionListener, WindowListener {
 
 
 private JMenuBar   menylinje;
 private JMenu     mnuFil;
 private JMenuItem   mitLagre, mitAvslutt;
 private JButton    btnVarer, btnKunder, btnBestillinger;
 
 
 public BrimiGui() {
  setTitle("Brimi 100");
  setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  opprettGUI();
  pack();
  setLocationRelativeTo(null);
  setVisible(true);
 }
 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if (e.getSource() == btnVarer)
   Brimi.vareGui.setVisible(true);
  else if (e.getSource() == btnKunder) {
   Brimi.kundeGui.setVisible(true);
  }
  if (e.getSource() == btnBestillinger) {
   Brimi.bestillingGui.setVisible(true);
  }
  else if (e.getSource() == mitLagre) {
   Brimi.skrivTilFil();
  }
  else if (e.getSource() == mitAvslutt) {
   Brimi.skrivTilFil();
   System.exit( 0 );
  }
 }
 
 
 public void windowClosing(WindowEvent e) {
  Brimi.skrivTilFil();
  System.exit( 0 );
 }
 
 
 public void windowIconified(WindowEvent e)  {}
 public void windowOpened(WindowEvent e)   {}
 public void windowClosed(WindowEvent e)   {}
 public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}
 public void windowActivated(WindowEvent e)  {}
 public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}
 
 
 private void opprettGUI() {
  mnuFil = new JMenu("Fil");
  mitLagre = new JMenuItem("Lagre");
  mitAvslutt = new JMenuItem("Avslutt");
  mnuFil.add(mitLagre);
  mnuFil.add(mitAvslutt);
  menylinje = new JMenuBar();
  menylinje.add(mnuFil);
  setJMenuBar(menylinje);
 
  FlowLayout layout = new FlowLayout();
  setLayout(layout);
  btnVarer = new JButton("Varer");
  btnKunder = new JButton("Kunder");
  btnBestillinger = new JButton("Bestillinger");
  add(btnVarer);
  add(btnKunder);
  add(btnBestillinger);
 
  btnVarer.addActionListener(this);
  btnKunder.addActionListener(this);
  btnBestillinger.addActionListener(this);
  mitLagre.addActionListener(this);
  mitAvslutt.addActionListener(this);
  addWindowListener(this);
 }
 
 
 public static void leggTilFelt(JPanel panel, String ledetekst, JTextField txt) {
  JLabel label = new JLabel(ledetekst);
  label.setHorizontalAlignment(JLabel.RIGHT);
  panel.add(label);
  panel.add(txt);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.