BrimiObjekt.java [Last ned]

/*
 * Superklasse for håndtering av objekt brukt i
 * Brimi-programmet (varer, kunder, bestillinger).
 *
 */
 
public class BrimiObjekt {
 
 // Skilletegn for lagring på fil
 public static String  DELIM = ";";
 
 // Linjer fra fil blir splittet og lagret i String-tabell
 protected static String[] fraFil;
 
 
 // Alle objekt har et autogenerert løpenummer
 protected int       nr;
 
 
 
 public BrimiObjekt() {
  nr = 0;
 }
 
 
 public BrimiObjekt(int nr) {
  this.nr = nr;
 }
 
 
 public BrimiObjekt(String linje) {
  fraFil = linje.split(DELIM);
  nr = Integer.parseInt(fraFil[0]);
 }
 
 
 public int hashCode() {
  return nr;
 }
 
 
 public boolean equals(Object obj) {
  BrimiObjekt b = (BrimiObjekt) obj;
  return nr == b.nr;
 }
 
 
 public int getNr() {
  return nr;
 }
 
 
 public void setNr(int nr) {
  this.nr = nr;
 }
 
 
 public String toString() {
  return nr + DELIM;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.