BrimiSamling.java [Last ned]

/*
 * Klasse for håndtering av objektsamlinger i Brimi-programmet,
 * med felles håndtering av autonummerering, innlesing fra og
 * skriving til fil, samt metoder for navigering (forrige/neste).
 * Ekementene kan være enten varer, kunder eller bestillinger.
 *
 */
 
import java.io.*;
import java.util.*;
 
 
public class BrimiSamling {
 
 public static int VARER    = 0;
 public static int KUNDER    = 1;
 public static int BESTILLINGER = 2;
 
 private int          objektType;
 private String[]        filnavn =
  {"vare.dat", "kunde.dat", "bestilling.dat"};
 
 private ArrayList<BrimiObjekt> liste;  // Samlingen
 private int          pos;   // Aktivt element
 private int          nesteNr; // Neste løpenr
 
 
 // Oppretter en ny objektsamling.
 public BrimiSamling(int objektType) {
  this.objektType = objektType;
  liste = new ArrayList<BrimiObjekt>();
  pos = 0;
  nesteNr = 1;
 }
 
 
 // Opprett et nytt element med unikt autogenerert nr
 // og sett det inn i samlingen.
 public void ny() {
  BrimiObjekt b = lagObjekt(nesteNr);
  liste.add(b);
  pos = liste.size()-1;
  nesteNr++;
 }
 
 
 // Sletter et element med gitt nr.
 public boolean slett(int nr) {
  BrimiObjekt b = lagObjekt(nr);
  boolean slettet = liste.remove(b);
  if (pos == liste.size())
   pos--;
  return slettet;
 }
 
 
 // Returnerer aktivt element
 public BrimiObjekt denne() {
  if (pos<liste.size())
   return liste.get(pos);
  else
   return null;
 }
 
 
 // Går til forrige element i samlingen - hvis mulig.
 public void forrige() {
  if (pos>0)
   pos--;
 }
 
 
 // Går til neste element i samlingen - hvis mulig.
 public void neste() {
  if (pos<liste.size()-1)
   pos++;
 }
 
 
 // Bygger opp objektsamlingen fra fil.
 public void lesFraFil() {
  try {
   Scanner leser = new Scanner(new File(filnavn[objektType]), "UTF-8");
   String linje;
 
   while ( leser.hasNextLine() ) {
    linje = leser.nextLine();
    BrimiObjekt b = lagObjekt(linje);
    liste.add(b);
    nesteNr = Math.max(b.getNr(), nesteNr) + 1;
   }
   leser.close();
  }
  catch (IOException e) {
   Brimi.feil("Feil ved lesing av " + filnavn[objektType]);
   System.exit(-1);
  }
 }
 
 
 // Skriver objektsamlingen til fil.
 public void skrivTilFil() {
  try {
   PrintWriter skriver = new PrintWriter(filnavn[objektType], "UTF-8");
 
   for (BrimiObjekt b : liste)
    skriver.println(b.toString());
 
   skriver.close();
  }
  catch (IOException e) {
   Brimi.feil("Feil ved skriving av " + filnavn[objektType]);
   System.exit(-1);
  }
 }
 
 
 // Bygger opp et objekt fra en linje på fil.
 private BrimiObjekt lagObjekt(String linje) {
  BrimiObjekt b = null;
  if (objektType == VARER)
   b = new Vare(linje);
  else if (objektType == KUNDER)
   b = new Kunde(linje);
  else
   b = new Bestilling(linje);
  return b;
 }
 
 
 // Lager et objekt av korrekt subklasse med gitt løpenr.
 // Brukes i forbindelse med sletting.
 private BrimiObjekt lagObjekt(int nr) {
  BrimiObjekt b = null;
  if (objektType == VARER)
   b = new Vare(nr);
  else if (objektType == KUNDER)
   b = new Kunde(nr);
  else
   b = new Bestilling(nr);
  return b;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.