Kunde.java [Last ned]

/*
 * Representasjon av kunder.
 *
 */
 
public class Kunde extends BrimiObjekt {
 
 private String navn;
 private String adresse;
 
 
 public Kunde(int nr, String navn, String adresse) {
  super(nr);
  this.navn = navn;
  this.adresse = adresse;
 }
 
 
 public Kunde(int nr) {
  super(nr);
 }
 
 
 public Kunde(String linje) {
  super(linje);
  navn = fraFil[1];
  adresse = fraFil[2];
 }
 
 
 public String getNavn() {
  return navn;
 }
 
 
 public void setNavn(String navn) {
  this.navn = navn;
 }
 
 
 public String getAdresse() {
  return adresse;
 }
 
 
 public void setAdresse(String adresse) {
  this.adresse = adresse;
 }
 
 
 public String toString() {
  String str = super.toString();
  str += navn + DELIM + adresse + DELIM;
  return str;
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.