KundeGui.java [Last ned]

/*
 * Skjema for registrering av kundedata.
 *
 */
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
 
public class KundeGui extends JFrame 
 implements ActionListener, WindowListener {
 
 private BrimiSamling kunder;
 
 private JPanel    pnlKnapper;
 private JTextField  txtNr, txtNavn, txtAdresse;
 private JButton   btnForrige, btnNeste, btnNy, btnSlett, btnOppdater;
 
 
 public KundeGui(BrimiSamling kunder) {
  this.kunder = kunder;
  setTitle("Kunder");
  opprettGUI();
  pack();
  setLocationRelativeTo(null);
 }
 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if (e.getSource() == btnForrige)
   kunder.forrige();
  else if (e.getSource() == btnNeste)
   kunder.neste(); 
  else if (e.getSource() == btnNy)
   kunder.ny();
  else if (e.getSource() == btnSlett)
   slett();
  else if (e.getSource() == btnOppdater)
   oppdater();
 
  vis();
 }
 
 
 public void windowClosing(WindowEvent e) {
  setVisible(false);
 }
 
 
 public void windowActivated(WindowEvent e)  {}
 public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}
 public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}
 public void windowIconified(WindowEvent e)  {}
 public void windowClosed(WindowEvent e)   {}
 public void windowOpened(WindowEvent e)   {}
 
 
 private void opprettGUI() {
  JPanel pnlSkjema = new JPanel();
 
  GridLayout gridLayout = new GridLayout(3, 2, 5, 5);
  pnlSkjema.setLayout(gridLayout);
 
  txtNr   = new JTextField(15);
  txtNavn  = new JTextField(15);
  txtAdresse = new JTextField(15);
 
  BrimiGui.leggTilFelt(pnlSkjema, "Kundenr:", txtNr);
  BrimiGui.leggTilFelt(pnlSkjema, "Navn:",  txtNavn);
  BrimiGui.leggTilFelt(pnlSkjema, "Adresse:", txtAdresse);
 
  pnlKnapper = new JPanel();
  FlowLayout flowLayout = new FlowLayout();
  flowLayout.setAlignment(FlowLayout.LEFT);
  pnlKnapper.setLayout(flowLayout);
 
  btnForrige = new JButton("Forrige");
  btnNeste = new JButton("Neste");
  btnNy = new JButton("Ny");
  btnOppdater = new JButton("Oppdater");
  btnSlett = new JButton("Slett");
  pnlKnapper.add(btnForrige);
  pnlKnapper.add(btnNeste);
  pnlKnapper.add(btnNy);
  pnlKnapper.add(btnOppdater);
  pnlKnapper.add(btnSlett);
 
  add(pnlSkjema, BorderLayout.CENTER);
  add(pnlKnapper, BorderLayout.SOUTH);
 
  btnForrige.addActionListener(this);
  btnNeste.addActionListener(this);
  btnNy.addActionListener(this);
  btnOppdater.addActionListener(this);
  btnSlett.addActionListener(this);
 
  txtNr.setEditable(false);
 
  vis();
 } 
 
 
 // Vis aktivt objekt på skjermen.
 private void vis() {
  Kunde k = (Kunde) kunder.denne();
  if (k != null) {
   txtNr.setText(Integer.toString(k.getNr()));
   txtNavn.setText(k.getNavn());
   txtAdresse.setText(k.getAdresse());
  }
 }
 
 
 // Oppdater aktivt objekt fra tekstfeltene.
 private void oppdater() {
  Kunde k = (Kunde) kunder.denne();
  if (k != null) {
   k.setNavn(txtNavn.getText());
   k.setAdresse(txtAdresse.getText());
  }
 }
 
 
 // Slett aktivt objekt.
 private void slett() {
  int knr = Integer.parseInt(txtNr.getText());
  if (!kunder.slett(knr))
   Brimi.melding("Kundenr " + knr + " finnes ikke!");
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.