VareGui.java [Last ned]

/*
 * Skjema for registrering av varedata.
 *
 */
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
 
public class VareGui extends JFrame 
 implements ActionListener, WindowListener {
 
 private BrimiSamling varer;
 
 private JPanel    pnlKnapper;
 private JTextField  txtNr, txtNavn, txtPris;
 private JButton   btnForrige, btnNeste, btnNy, btnSlett, btnOppdater;
 
 
 public VareGui(BrimiSamling varer) {
  this.varer = varer;
  setTitle("Varer");
  opprettGUI();
  pack();
  setLocationRelativeTo(null);
 }
 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if (e.getSource() == btnForrige)
   varer.forrige();
  else if (e.getSource() == btnNeste)
   varer.neste(); 
  else if (e.getSource() == btnNy)
   varer.ny();
  else if (e.getSource() == btnSlett)
   slett();
  else if (e.getSource() == btnOppdater)
   oppdater();
 
  vis();
 }
 
 
 public void windowClosing(WindowEvent e) {
  setVisible(false);
 }
 
 
 public void windowActivated(WindowEvent e)  {}
 public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}
 public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}
 public void windowIconified(WindowEvent e)  {}
 public void windowClosed(WindowEvent e)   {}
 public void windowOpened(WindowEvent e)   {}
 
 
 private void opprettGUI() {
  JPanel pnlSkjema = new JPanel();
 
  GridLayout gridLayout = new GridLayout(3, 2, 5, 5);
  pnlSkjema.setLayout(gridLayout);
 
  txtNr   = new JTextField(15);
  txtNavn  = new JTextField(15);
  txtPris  = new JTextField(15);
 
  BrimiGui.leggTilFelt(pnlSkjema, "Varenr:", txtNr);
  BrimiGui.leggTilFelt(pnlSkjema, "Navn:",  txtNavn);
  BrimiGui.leggTilFelt(pnlSkjema, "Pris:",  txtPris);
 
  pnlKnapper = new JPanel();
  FlowLayout flowLayout = new FlowLayout();
  flowLayout.setAlignment(FlowLayout.LEFT);
  pnlKnapper.setLayout(flowLayout);
 
  btnForrige = new JButton("Forrige");
  btnNeste = new JButton("Neste");
  btnNy = new JButton("Ny");
  btnOppdater = new JButton("Oppdater");
  btnSlett = new JButton("Slett");
  pnlKnapper.add(btnForrige);
  pnlKnapper.add(btnNeste);
  pnlKnapper.add(btnNy);
  pnlKnapper.add(btnOppdater);
  pnlKnapper.add(btnSlett);
 
  add(pnlSkjema, BorderLayout.CENTER);
  add(pnlKnapper, BorderLayout.SOUTH);
 
  btnForrige.addActionListener(this);
  btnNeste.addActionListener(this);
  btnNy.addActionListener(this);
  btnOppdater.addActionListener(this);
  btnSlett.addActionListener(this);
 
  txtNr.setEditable(false);
 
  vis();
 } 
 
 
 // Vis aktivt objekt på skjermen.
 private void vis() {
  Vare v = (Vare) varer.denne();
  if (v != null) {
   txtNr.setText(Integer.toString(v.getNr()));
   txtNavn.setText(v.getNavn());
   txtPris.setText(Double.toString(v.getPris()));
  }
 }
 
 
 // Oppdater aktivt objekt fra tekstfeltene.
 private void oppdater() {
  Vare v = (Vare) varer.denne();
  if (v != null) {
   v.setNavn(txtNavn.getText());
   v.setPris(Double.parseDouble(txtPris.getText()));
  }
 }
 
 
 // Slett aktivt objekt.
 private void slett() {
  int vnr = Integer.parseInt(txtNr.getText());
  if (!varer.slett(vnr))
   Brimi.melding("Varenr " + vnr + " finnes ikke!");
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.