Figur.java [Last ned]

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.io.*;
 
 
/*
 * Abstrakt superklasse for representasjon av figurer.
 *
 */
public abstract class Figur {
 
 protected Color farge;
 protected int  x, y;
 
 
 // Initierer figuren.
 public Figur(Color farge, int x, int y) {
  this.farge = farge;
  this.x = x;
  this.y = y;
 }
 
 
 // Initierer figuren med standardfarge svart.
 public Figur(int x, int y) {
  this(Color.BLACK, x, y);
 }
 
 
 // Tegner geometriobjektet på skjermen.
 public abstract void vis(Graphics g);
 
 
 // Viser figuren som "merket".
 public abstract void merk(Graphics g);
 
 
 // Er et musklikk "på" denne figuren.
 public abstract boolean(Punkt p);
 
 
 // Presenterer figuren som en tekst.
 public String egenskaper() {
  return "Farge = (" + farge.getRed() + "," +
         farge.getBlue() + "," +
         farge.getGreen() + ")";
 }
 
 
 // Skriver figuren til fil.
 public void skrivTilFil(PrintWriter fil)
 throws IOException {
  fil.print(farge.getRGB() + Tegneprogram.SKILLETEGN +
   x + Tegneprogram.SKILLETEGN + y + Tegneprogram.SKILLETEGN);
 }
 
 
 // Sett farge på figuren.
 public void setFarge(Color f) {
  this.farge = f;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.