Tegneflate.java [Last ned]

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
 
 
/*
 * Klassen brukes for å representere tegneflaten.
 *
 */
public class Tegneflate extends JPanel {
 
 private Figurarkiv arkiv;
 
 
 public Tegneflate(Figurarkiv arkiv) {
  super(true);
  this.arkiv = arkiv;
  this.setBackground(Color.white);
 }
 
 
 protected void paintComponent(Graphics g) {
  super.paintComponent(g);
  arkiv.vis(g);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.