Installere Java

Java finnes i flere "varianter". Java Standard Edition (Java SE) inneholder det som trengs for å løse oppgavene i denne læreboka. Første steg er nedlasting:

Du får enten et installasjonsprogram som du kan kjøre, eller en arkivfil (f.eks. en tar.gz-fil) som du må pakke ut til en katalog. Nedlastingsiden har en lenke til Installation instructions med en detaljert beskrivelse for ulike plattformer.

For kjørbare installasjonsprogram så kan du trolig bare akseptere alle standardvalg. For arkivfiler så må du selv velge katalogen der Java skal pakkes ut.

Eksempel: Hvis du har lastet ned 64 bits Java for Windows versjon 1.7u17, så får du en exe-fil som installerer Java på katalog "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_17".

Sjekk installasjonen fra et kommandovindu

Du kan sjekke at Java er installert fra kommandovinduet (terminalvinduet). På Windows finner du det på Start-menyen: Skriv "cmd" i søkefeltet.

Underkatalogen "bin" inneholder blant annet Java-kompilatoren javac. Hvis Java er installert på katalog "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_17", skriver du følgende i kommandovinduet (du skal ikke skrive ">"):

> C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_17\bin\javac -version

Hvis Java er installert så blir versjonsnummeret skrevet ut.

Deretter: Sjekk miljøvariablene PATH og CLASSPATH.