Aktiv bruk av kataloger

Strukturert bruk av kataloger er viktig for å holde orden på programkode. Her kommer et forslag til struktur som egner seg for å jobbe med oppgavene i læreboka.

Start med å lage en egen katalog for å lagre Java-program, kall den f.eks. java. På en hjemme-PC kan den f.eks. legges på c:\java. Under denne bør du opprette minst en katalog for hvert kapittel i læreboka, der hver Java-fil (løsningsforslag på en oppgave) lagres med navn som gjenspeiler innholdet (eller bare oppgavenummer). Etter hvert som det blir flere ulike filer knyttet til hver oppgaveløsning, kan vi bruke egne kataloger under kapittelkatalogene for hver enkelt oppgave.

Grafikkprogram som benytter EasyGraphics bør også plasseres på en egen katalog, sammen med EasyGraphics.java.

Eksempel på katalogstruktur:

Til mer profesjonell bruk vil hvert program være bygget opp av en rekke filer, organisert i kataloger og underkataloger. F.eks. er det vanlig å lagre Java kildekode og Java klassefiler i separate kataloger. Hvis du bruker en integrert programmeringsomgivelse (som f.eks. NetBeans) til å skrive kode vil verktøyet lage en slik struktur for deg når du lager et nytt "prosjekt".