Miljøvariabler

Miljøvariabler blir generelt brukt av operativsystemet for å ta vare på ulike innstillinger.

PATH

PATH er en miljøvariabel som inneholder listen av kataloger (mapper) der operativsystemet leter etter program. Eksempel:

C:\Windows\System32\;C:\Windows\

På Windows brukes semikolon som skilletegn mellom katalogene. På Linux brukes kolon.

For enkel tilgang på Java-verktøy bør bin-katalogen til Java legges til i denne listen. På Windows kan dette gjøres med DOS-kommandoen SET. Eksempel:

> SET PATH=%PATH%;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_17\bin

Her blir filstien ned til systemverktøyene for Java lagt til. Les kommandoen slik: "Sett PATH til å være det PATH var + en ny søkesti".

På Windows kan du også sette PATH slik (oppskriften kan variere noe mellom ulike versjoner):

  1. Fra Start-menyen, høyreklikk "Min datamaskin" og velg "Egenskaper".
  2. Velg "Avansert" og trykk knappen merket "Miljøvariabler".
  3. Merk variabel PATH under "Systemvariabel", klikk "Rediger" og føy til et semikolon og Java-stien på slutten. Eksempel på det du legger til: ;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_17\bin

Test: Åpne et nytt kommandovindu, gå til en hvilken som helst katalog, og skriv:

> javac

En forklaring på javac-kommandoen skal bli skrevet ut. Hvis systemet kvitterer med "Unknown command" eller lignende, så har du gjort noe galt.

CLASSPATH

CLASSPATH er en miljøvariabel som inneholder listen med kataloger der Java-kompilatoren (og andre Java-verktøy) leter etter brukerdefinerte klasser (program). Standardverdien til CLASSPATH er ".", som betyr at kompilatoren leter i inneværende katalog (katalogen du "står i" når javac blir startet).

La oss si du har laget en Java-klasse som du vil bruke som "hjelpeklasse" i flere sammenhenger. Da kan du lagre denne klassen på en egen katalog, la oss si C:\javalib, og så definere CLASSPATH:

> SET CLASSPATH=.;C:\javalib

Vi minner om at Linux-brukere må adskille filstier med kolon i stedet for semikolon.

I stedet for å definere miljøvariabelen CLASSPATH, så kan man sende med filstier til javac ved bruk av opsjonen -classpath, f.eks. slik:

> javac -classpath .;C:\javalib MittProgram.java

Java-kompilatoren finner automatisk alle klasser i Java-biblioteket, så for de fleste programmene vi skal lage er det ikke behov for å definere CLASSPATH.

Les mer om PATH og CLASSPATH.