Kommandolinjeverktøy

Java SE tilbyr flere nyttige verktøy som kan brukes fra kommandolinjen.

Verktøyene er beskrevet på en egen side: JDK Tools and Utilities.

Alle verktøyene skriver dessuten ut en kort forklaring på bruk hvis du kun skriver navnet på kommandoen uten argumenter. Eksempel:

> javac

For å bruke verktøyene fra kommandolinjen som over må PATH være satt.