Reserverte Java-ord

De reserverte ordene i Java er listet under. Det er ikke lov å bruke disse ordene som navn (identifikatorer) i program. Ordene const og goto er reserverte, selv om de ikke er i bruk. Ordene true, false, og null kan se ut som reserverte ord, men de er egentlig literaler ("verdier"). Disse kan heller ikke brukes som identifikatorer i program.

Ordene vist som hyperlenker er brukt i læreboka og viser til det første kapittelet de er forklart (skikkelig).

abstract continue for new switch
assert*** default goto* package synchronized
boolean do if private this
break double implements protected throw
byte else import public throws
case enum**** instanceof return transient
catch extends int short try
char final interface static void
class finally long strictfp** volatile
const* float native super while
*   ikke i bruk
**   lagt til i versjon 1.2
***   lagt til i versjon 1.4
****   lagt til i versjon 5.0

Denne siden er oversatt fra siden Java Language Keywords.