TextPad

TextPad er et enkelt verktøy for å utvikle Java-program. Det inneholder en editor (tekstbehandler) der vi redigerer programkode, og det har kobling mot verktøy for å kompilere utføre Java-program.

Hvis du har brukt et annet utviklingsverktøy for Java-program så må du gjerne fortsette å bruke dette. Les mer om alternativer til TextPad.

Installasjon

To nedlastinger/installasjoner, skal utføres i følgende rekkefølge:

  1. Først laste ned og installere Java SE. NB! Hvis du har Windows, velg Windows x86, dvs. 32-bit, selv om du har 64-bits maskin pga. samarbeidet med TextPad.
  2. Deretter laste ned TextPad fra denne siden. Velg f.eks. "English (EXE), Version 5.4.x, FTP (USA)". Kjør installasjonsprogrammet.

Utført i rett rekkefølge så skal nå TextPad selv ha gjort de nødvendige innstillingene for å kompilere og kjøre Java-program.

Hvis du får problemer med programkjøring (se test nedenfor) så kan du prøve grepene for PATH og CLASSPATH.

Starte TextPad

Klikk på "Start", deretter "Alle programmer" og "TextPad". Høyreklikk gjerne på valglinja "TextPad" og velg "Fest til Start-menyen" siden dette er et program du kommer til å starte opp mange ganger, for ikke å si hver dag!

Lage en selvstendig applikasjon

Når TextPad er startet så får du et tomt dokument tilgjengelig.

Kjøre programmet

Når programkoden er skrevet inn, muligens endret noe, og den er kompilert (språklig sett godkjent og deretter oversatt til maskinutførbar kode), så kan vi kjøre programmet slik:

Dersom programutførelsen ikke ble slik du hadde håpet og trodd, så endrer du på programkoden og gjentar stegene foran med lagring, kontroll og utførelse helt til du er fornøyd med resultatet.

Bearbeide filer som er opprettet tidligere

Skal du arbeide videre med noe som ligger lagret på en annen katalog, kan det være greit å lukke aktive filer i TextPad ved å velge "File" og "Close all". Da har du et tomt redigeringsmiljø.

Aktuelle filer er nå listet opp i fil-feltet til venstre, og du kan hoppe mellom aktive filer (for redigering) ved å klikke på filnavnet i fil-feltet.