Høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Jeg er ansatt som høgskolelektor på Institutt for økonomi og informatikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, studiested Bø. 1. januar 2016 fusjonerte Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold til Høgskolen i Sørøst-Norge. Dette er min andre arbeidsperiode ved høgskolen. Tidligere har jeg jobbet hos Microsoft Norge, Lindorff Applications, LokalData, Saga Petroleum og Telemark Lærerhøgskole. Se min CV.

Undervisning

I dag underviser jeg disse emnene på bachelorstudiet i Informatikk og det nettbaserte årsstudiet i Informasjonsbehandling:

Tidligere har jeg undervist i emnene Objektorientert programmering i Java, Databaser,  Internett, Systemering, Prosjektarbeid og Informatikk grunnkurs. Jeg har også vært sensor i programmering, databaser og prosjektarbeid for Den Polytekniske Høgskole/NITH, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder.

Prosjekter

Ved siden av undervisning har jeg spesielt ansvar for høgskolens kontakt med IKT-næringen i regionen, bl.a. via næringsklyngen IKT Telemark (tidligere IKT Grenland). Dette samarbeidet har resultert i flere samhandlingsaktiviteter og felles prosjekter: