CV

Yrkeserfaring

2016- Høgskolelektor i informatikk, Høgskolen i Sørøst-Norge og selvstendig konsulent
2006-2015 Høgskolelektor i informatikk, Høgskolen i Telemark og selvstendig konsulent
2005 Teknisk spesialist, Microsoft Norge
2003-2005 Selvstendig konsulent
1999-2003 Teknisk direktør, senior systemkonsulent og styremedlem, Lindorff Applications.
1995-99 Senior systemkonsulent, partner og styremedlem, LokalData.
1993-96 Amanuensis i informatikk, Høgskolen i Telemark.
1990-93 Datakonsulent, Saga Petroleum.
1989-90 Edb-konsulent, Telemark Lærerhøgskole.
1987-89 Systemkonsulent og partner/gründer, LokalData.
1987 Edb-konsulent, Telemark Lærerhøgskole.

Universitets- og høgskoleutdanning

1993   Cand. scient. Informatikk, Universitetet i Oslo.
1986   Mellomfag naturgeografi og GIS, Universitetet i Oslo.
1983   Faglærer naturfag og matematikk, Telemark Lærerhøgskole

Kurs og sertifiseringer

2012 eGovernment - omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT NTNU
2008 Introduksjon til smidige metoder og Scrum Iterate Institute
2002 Building Corporate Portals Oracle University
2001 Prosessledelse TietoEnator Consulting
2001 Advanced PowerBuilder Controls Sybase Education
2001 The PowerHouse Relational Interface i-COM
2000 Objektorientert analyse og design - UML TietoEnator Consulting
2000 Building Applications Using Powerbuilder Foundation Classes Sybase Education
1998 Business Objects for Designer + Supervisor Component Software
1987 PowerHouse Advanced Cognos

Personlige data

Navn Jon Kvisli
Født 23.09.1961
Adresse Flitavn. 3 , 3800 Bø
E-post jonkvisli@gmail.com  jon.kvisli@hit.no
Mobil 92 65 36 31